------------

 

------------

 

 

سلام..

من هانا صادق زاده ام

روز نهم بهمن 86 بدنیا اومدم

این سایتمه و قراره تا وقتی برم اکابر و سواد دار شم، مامان و بابام اینجا برام وبلاگ بنویسن..

 

این منم و از همه بیشتر خاله پریسامو دوس دارم چون خیلی با کمالاته

 
 

Copyright 2010 Hana Sadegh Zadeh, All rights reserved.

All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners.

Designed by www.m2a-co.com